Weet u wat uw accountant moet doen en wat hij doet? Het werkproces van de accountant is voor veel bestuurders van organisaties een black box. Ze denken dat ze daar geen invloed op kunnen uitoefenen. Dat is niet zo. Alles hangt af van het begrijpen van wat de accountant doet en moet doen. De bestuurder beschikt in het proces over een aantal knoppen op het dashboard om de omvang van de werkzaamheden van de accountant te beïnvloeden.


De eerste knoppen zijn duidelijk: je maakt gebruik van administratieve dienstverlening en advies of niet. Hierover zijn, mits goed gedefinieerd, eenvoudig prijsafspraken te maken.
De knop van controle en samenstelling is in feite alleen door de accountant te bedienen. Dit kunt u echter wel beïnvloeden door aan de knop van de interne beheersing te draaien, wat ook in overleg met de accountant kan. Immers de accountant baseert zijn werkzaamheden op de wijze waarop uw onderneming georganiseerd en in control is.

De ervaring leert dat het zorgvuldig draaien aan de juiste knoppen inzicht verschaft in de werkzaamheden van de accountant, hetgeen vaak leidt tot lagere accountantskosten.
Kies Uw Accountant is de partner die u hierbij helpt.